Vi leverer tjenester til over 400 virksomheter innen 18 bransjer og vi jobber hardt hver dag for at våre brukere får en bedre flyt i arbeidshverdagen

Tidsregistrering

Capitech Tidsregistrering er en timeregistreringsløsning som brukes i mange forskjellige bransjer. Her får du automatisk beregnet blant annet timekonto, tillegg, overtid, ferie, fravær, fleksitid og akkord. Med utgangspunkt i bedriftens avtaleverk og overenskomster produseres så lønnsgrunnlag, timegrunnlag, fakturagrunnlag og prosjektforbruk automatisk. Les mer

Ressursplanlegging

Med Ressursplanlegging fra Capitech får du et styringsverktøy som bidrar til at dine ledere alltid har riktig bemanning og faglige ressurser i dine bemanningslister eller skiftplaner. Du kan gi dine ansatte tilgang til å legge inn ønsker og finne ledige vakter eller skift raskt og enkelt. Les mer

Personal

Med Capitech Personal sikrer du at dokumentene knyttet til de ansatte lagres elektronisk og at dokumentdata er tilgjengelig for de som skal ha tilgang til dette. Dette inkluderer blant annet de ansattes CV’er, søknader og taushetserklæringer. Du kan samtidig registrere kompetansen den enkelte medarbeider har. Det samme gjelder kurs, sertifikater, utdanning og erfaring. Slik blir det enkelt å identifisere gapet mellom ønsket kompetansenivå og det nivået den enkelte er på i dag. Les mer