Vi leverer tjenester til over 400 virksomheter innen 18 bransjer og vi jobber hardt hver dag for at våre brukere får en bedre flyt i arbeidshverdagen

Tidsregistrering

Capitech Tidsregistrering er en timeregistreringsløsning som brukes i mange forskjellige bransjer. Her får du automatisk beregnet blant annet timekonto, tillegg, overtid, ferie, fravær, fleksitid og akkord. Med utgangspunkt i bedriftens avtaleverk og overenskomster produseres så lønnsgrunnlag, timegrunnlag, fakturagrunnlag og prosjektforbruk automatisk. Les mer

Bemanningsplanlegging

Med Bemanningsplanlegging fra Capitech får du et styringsverktøy som bidrar til at dine ledere alltid har riktig bemanning og faglige ressurser i dine bemanningslister eller skiftplaner. Du kan gi dine ansatte tilgang til å legge inn ønsker og finne ledige vakter eller skift raskt og enkelt. Les mer