Min Capitech (Web portal)

Min Capitech er de ansattes perspektiv i Capitech. Den er alltid tilgjengelig gjennom både mobil, nettbrett og PC. I Min Capitech har du som ansatt full oversikt over egne tidsregistreringer, fleksitid, fraværsregistreringer og ferie i en oversiktlig kalender. Vi har i tillegg funksjoner for enkel kommunikasjon mellom leder og ansatt gjennom en meldingsfunkjson. Her kan du sende og motta meldinger til leder og søke om ferie, fri eller permisjon. Min Capitech kan også settes opp som en personlig registreringsenhet for timeregistrering i sanntid eller etterregistrering. Vi har hatt fokus på å gjøre det enkelt for den ansatte å registrere og få oversikt over timer og det er opp til din bedrift å styre hvilke enheter de ansatte kan bruke til timeregistreringen.