Skybaserte tjenester

Vi kan tilby en teknologisk fremtidsrettet skyløsning med høyt fokus på sikkerhet, back-up rutiner og oppetidsgarantier. En høy andel av våre kunder har Capitech-løsninger tilbudt gjennom våre skyløsninger fremfor lokal installasjon. Gjennom en felles skyløsning vil vi kontinuerlig kunne utføre oppdateringer i programvaren og som kunde vil du slippe utgifter og ansvar knyttet til egne servere og eventuelle utgifter til eksterne IT-tjenesteleverandører. Ansvaret for at skyløsningen fungerer vil ligge hos Capitech.

Vi har svært strenge krav til sikkerhet for vår skyløsning. Dette for å kunne tilby en løsning som tilfredsstiller de strenge kravene vi møter både hos private og offentlige bedrifter. Dette kan dokumenteres gjennom en SLA (service-level agreement). Skyløsningen skal kunne levere like høy grad av sikkerhet som lokal installasjon med svært gode back-up rutiner og kontinuerlig tilgang til data.