Sikkerhetssystem

Capitech inneholder sensitiv informasjon om ditt selskaps ansatte og denne informasjonen må behandles riktig, uavhengig av hvordan ditt selskap er bygd opp strukturmessig. Det er spesielt informasjon knyttet til fravær og lønn som ikke skal komme avveie. Detaljerte timelister er også informasjon som bør behandles sensitivt. For konsern med flere juridiske enheter, tilbyr vi derfor et sikkerhetssystem som styrer funksjon og datatilgang pr. juridiske enhet. Det er opp til deg som bedrift hvordan denne tilgangsstyringen praktiseres innenfor hver enhet og på overordnet nivå. Nærmere detaljer om funksjonalitet for bruker- og tilgangsstyring er gitt i eget avsnitt.