Rapporter

Hvem har ikke opplevd å bruke størstedelen av tiden i den periodevise rapporteringen til å diskutere hva som er feil i rapportunderlaget fremfor å bruke rapporten til å se fremover og gjennomføre riktige tiltak for forbedring? Det første budet for et godt rapportunderlag er selvfølgelig at underlaget i rapporten er riktig. Vi må ha tillit til tallene vi blir presentert, noe som betinger at timelistene fra tidsregistreringene er korrekt.

Når timeunderlaget er korrekt, kan du endelig bruke rapportene til det de er ment for, enten det er rapportering til ledelse eller styre, underlag for forbedringsprosjekt, underlag for fremtidige investeringer og ressursstyring eller tilsynsrapportering. Rapportene må være brukervennlige og gi deg et raskt oversiktsbilde over dine fokusområder.

Vi har utviklet et utvalg standardrapporter som vi mener skal tilfredstille behovene til de aller fleste brukere og selskap. Dette kan for eksempel være mannskapslister eller rapporter på timeforbruk per ansatt, avdeling eller selskap der du som bruker filtrerer datamengde og tidsperiode du ønsker å ha fokus på. Vi opplever samtidig at flere kunder ønsker skreddersydde rapporter som direkte tilfredstiller rapporteringskravene og behovene som deres selskap har. I de tilfellene kan vi raskt utarbeide skreddersydde rapporter, både når det kommer til oppsett og data som skal inkluderes. Vi kan også inkludere data fra andre system i våre rapporter eller eksportere data fra vårt system til et rapportsenter du finner det mest praktisk å bruke i et annet system. Vår målsetning er å gjøre det enklest mulig for deg.