Konsernstøtte

Dersom ditt selskap er en del av et større konsern, vil du ha behov for konsernstøtte i din ressursstyringsløsning for å kunne benytte løsningen i hele konsernet. Vårt tekniske oppsett av databaser legger til rette for dette og tillater at du kan aggregere på konsernnivå. En effektiv samling av datterselskap gjør Capitechs løsning god tilpasset for store konsern med flere datterselskap. Vi har samtidig erfaring, kompetanse og løsninger til å håndtere komplekse tariffer med gode integrasjonsmuligheter til andre system og har derfor løsninger som er godt tilpasset større selskap med konsernstruktur.