Bemanningsplanlegging

Alle snakker om det samme, men alle bruker forskjellig ord og uttrykk. Vakt er ikke vakt for alle, og ord som plan, turnus, skift og periodeplan har forskjellig betydning selv om alle snakker om det samme. Begrepsapparatet i planleggingsverktøyet kan dermed skape noe forvirring siden de ansatte over tid har innarbeidet et eget begrepsapparat for ressursstyringsverktøyet.

Selv om selskaper i ulike bransjer har individuelle forskjeller og særegenheter, er det store likheter i prosessen når det kommer til bemanningsplanlegging. Det gjøres en form for input om produksjonsmengde med tilhørende behov for ressurser. Denne input analyseres og det beregnes et behov med tanke på hvor mange vakter som trengs. Antall vakter bemannes deretter med tilgjengelige ressurser og en vaktplan settes opp.

Det vil likevel være en stor forskjell i omfang, tariffer og regulativer for turnusplanlegging i en større avdeling innenfor helsesektoren enn for en vaktplanlegger til en liten restaurant med få ansatte. Våre løsninger skal møte behovene til begge disse ytterpunktene.

Våre innsiktsprosesser har identifisert kommunikasjonsutfordringer mellom de ulike leddene i planleggingsprosessen som en av de største utfordringene for etableringen av en god plan. Et godt planleggingsverktøy må møte denne utfordringen og skape en god arbeidsflyt gjennom planprosessen. Dette kan gjøres gjennom å inkludere kommunikasjonsplatformer i verktøyet eller legge til rette for integrasjoner mellom de ulike planleggingsverktøyene.

Et planleggingsverktøy skal være enkelt å bruke for de ansatte og ha de mest sentrale funksjonene inkludert i en og samme løsning. Et godt brukergrensesnitt må ligge til grunn der de viktigste faktorene fremheves visuelt. Det hjelper likevel ikke å se bra ut når funksjonene ikke strekker til. Et godt planleggingsverktøy bør inneholde en lang rekke med funksjoner, som ikke nødvendigvis relateres direkte til planprosessen, men som vil gjøre det enklere for selskapet å administrere ressursstyringen og holde kontroll på selskapets økonomi. Lover og regler må overholdes og bistå selskapet med å få bedre kontroll på selskapets økonomi gjennom at kostnadskonsekvenser ved de ulike valgene visualiseres i løsningen.

Vi ønsker at du skal bruke minst mulig tid på administrasjon og rutiner. De kjedelige rutinene er vår jobb. Vår jobb er å gi deg en god arbeidsflyt. Så kan du gjøre jobben din og dra hjem med god samvittighet.