Hvilke løsninger leverer Capitech?

Capitech er markedsledende innenfor vårt fagområdet og leverer solide løsninger med høy fleksibilitet som kan møte nærmest alle bransjespesifikke behov. 

Tidsregistrering

Capitech Tidsregistrering / Timeregistrering er en løsning for ressursstyring der du automatisk får beregnet timekonto, tillegg, overtid, ferie, fravær, fleksitid, akkord, med mer. Med utgangspunkt i bedriftens avtaleverk og overenskomster produseres lønnsgrunnlag, timelister, fakturagrunnlag, prosjektforbruk med videre automatisk.

For dine ansatte blir hverdagen enkel ved at de alltid har oversikten og selv kan produsere timelisten kontinuerlig. Ledere og ansatte kan utføre oppgaver og få oversikt ved behov på mobil, nettbrett eller PC. Alt foregår elektronisk. Gjennom gode oversikter, rapporter og integrasjoner får du oversikt, kontroll og godt grunnlag for riktige beslutninger knyttet til driften.

Les mer om tidsregistrering

Ressursplanlegging

Med Ressursplanlegging fra Capitech får du et ressursstyringsverktøy som bidrar til at dine ledere alltid har riktig bemanning og faglige ressurser i dine bemanningslister eller skiftplaner. Du kan gi dine ansatte tilgang til å legge inn ønsker og finne ledige vakter eller skift raskt og enkelt.

Ressursplanleggeren bidrar til at du alltid ser hvem av dine medarbeidere, vikarer eller innleide som skal være på jobb. Ved sykdom, ferie, fravær eller behov for ekstra personell, identifiseres behovet. Dine ansatte kan melde seg som aktuelle når det er behov for ekstra ressurser.

Ressursplanleggeren håndterer både skiftplaner, arbeidsplaner, turnus med videre. Du får støtte både på lover, regler og lokale avtaler som støtter dine ledere i arbeidet med planlegging og oppfølging av ressursbehovet i det daglige.

Les mer om ressursplanlegging

Personal

Med Capitech Personal sikrer man at dokumentene knyttet til de ansatte lagres elektronisk og at dokumentdata er tilgjengelig for de som skal ha tilgang til dette. Dette inkluderer blant annet de ansattes CVer, søknader og taushetserklæringer med mer.

Du kan samtidig registrere kompetansen den enkelte medarbeider har. Det samme gjelder kurs, sertifikat, utdanning, erfaring med videre og enkelt identifisere gap mellom ønsket kompetansenivå og det nivået den enkelte har i dag.

Capitech Personal  er en modul som er integrert både mot Capitech Tidsregistrering og Ressursplanlegging. Det er lagt opp til enkel journalføring for hver enkelt ansatt for å invitere til oppfølging og dialog. 

Tilleggsfunksjonalitet

Hva koster det?

Vi skal være konkuransedyktig på pris sammenlinget med våre konkurrenter som leverer sammenlignbar funksjonalitet. Våre moduler kan tilpasses dine behov med mål om å skape en god og effektiv arbeidsflyt som gir deg synlige resultater. Kostnadene ved å implementere våre løsninger i din organisasjon vil derfor avhenge av et langt utvalg parametere, fra de enkleste installasjoner til de mer komplekse. Dersom du ønsker å vite mer om kostnadene ved å implementere våre løsninger, anbefaler vi derfor å ta kontakt for å få vite mer konkret hva dette vil være for din bedrift.