Hvilke løsninger leverer Capitech?

Capitech er markedsledende innenfor vårt fagområdet og leverer solide løsninger med høy fleksibilitet som kan møte nærmest alle bransjespesifikke behov. 

Tidsregistrering

Capitech Tidsregistrering / Timeregistrering er en løsning for ressursstyring der du automatisk får beregnet timekonto, tillegg, overtid, ferie, fravær, fleksitid, akkord, med mer. Med utgangspunkt i bedriftens avtaleverk og overenskomster produseres lønnsgrunnlag, timelister, fakturagrunnlag, prosjektforbruk med videre automatisk.

For dine ansatte blir hverdagen enkel ved at de alltid har oversikten og selv kan produsere timelisten kontinuerlig. Ledere og ansatte kan utføre oppgaver og få oversikt ved behov på mobil, nettbrett eller PC. Alt foregår elektronisk. Gjennom gode oversikter, rapporter og integrasjoner får du oversikt, kontroll og godt grunnlag for riktige beslutninger knyttet til driften.

Les mer om tidsregistrering

Bemanningsplanlegging

Med Bemanningsplanlegging fra Capitech får du et ressursstyringsverktøy som bidrar til at dine ledere alltid har riktig bemanning og faglige ressurser i dine bemanningslister eller skiftplaner. Du kan gi dine ansatte tilgang til å legge inn ønsker og finne ledige vakter eller skift raskt og enkelt.

Bemanningsplanleggeren bidrar til at du alltid ser hvem av dine medarbeidere, vikarer eller innleide som skal være på jobb. Ved sykdom, ferie, fravær eller behov for ekstra personell, identifiseres behovet. Dine ansatte kan melde seg som aktuelle når det er behov for ekstra ressurser.

Bemanningsplanleggeren håndterer både skiftplaner, arbeidsplaner, turnus med videre. Du får støtte både på lover, regler og lokale avtaler som støtter dine ledere i arbeidet med planlegging og oppfølging av ressursbehovet i det daglige.

Les mer om bemanningsplanlegging

Tilleggsfunksjonalitet

Hva koster det?

Vi skal være konkuransedyktig på pris sammenlinget med våre konkurrenter som leverer sammenlignbar funksjonalitet. Våre moduler kan tilpasses dine behov med mål om å skape en god og effektiv arbeidsflyt som gir deg synlige resultater. Kostnadene ved å implementere våre løsninger i din organisasjon vil derfor avhenge av et langt utvalg parametere, fra de enkleste installasjoner til de mer komplekse. Dersom du ønsker å vite mer om kostnadene ved å implementere våre løsninger, anbefaler vi derfor å ta kontakt for å få vite mer konkret hva dette vil være for din bedrift.