Etablert 1923 / Antall ansatte 800
“Jeg er ingen kløpper på data, men Capitech får jeg til”

Betonmast er i dag et konsern bestående av rundt 800 ansatte fordelt over fjorten selskaper. Vi driver entrepenør- og eiendomsvirksomhet innenfor et bredt prosjektspekter for private og offentlige byggherrer. Vi jobber hver dag med å effektivisere og profesjonalisere virksomheten. Korte tidsfrister, stort arbeidspress, komplekse vaktordninger med mange på jobb til enhver tid er særlige utfordringer. Derfor har vi lagt ned store ressurser i å ta i bruk fremtidens dataverktøy og optimalisere måten prosjektene drives på.

Capitech passer oss helt perfekt. Selv er jeg ingen kløpper på data, men Capitech får jeg til. Bruker derfor minst mulig tid på det, men har fortsatt full kontroll over ressursbruk og bemanningssituasjonen. – Nils Erik Sagvik, formann, Betonmast.