Vi leverer tjenester til rundt 400 virksomheter innen de fleste bransjer og vi jobber hardt hver dag for at våre brukere får en bedre hverdag

Vår suksess har utgangspunkt i kunnskap, erfaring og tett samarbeid med våre kunder. Vi lever for å gjøre din hverdag effektiv og oversiktlig. Våre egenutviklede løsninger setter oss i stand til å utvikle løsninger som du kan stole på og som kan utvikle din bedrift videre. Med vår brede bransjeerfaring og lange historie, er vi helt sikre på at vi også kan bistå din bedrift.

Bygg og anlegg

Capitech har utviklet løsninger som er skreddersydd for bygg- og anleggsbransjen for å gjøre timefangst og mannskapskontroll enklest mulig for deg. Les mer om bygg og anlegg»

Fiskeri og havbruk

Capitech har gjennom lang erfaring som leverandør av tid-, plan og personalløsninger til virksomheter innenfor fiskeri og havbruk, utviklet løsninger som er godt tilpasset bransjens behov. Våre moduler skreddersys og skaper en optimal oversikt over tid, ressurser og personell. Les mer om fiskeri og havbruk»

Industri og produksjon

Capitech har gjennom lang erfaring som leverandør av tid-, plan og personalløsninger til virksomheter innenfor industri og produksjon, utviklet en lang rekke løsninger som er godt tilpasset bransjen og våre kunders behov. Les mer om industri og produksjon»

Blant våre kunder finner du…